Bankrotas Anglijoje ir Velse.

Būtina žinoti!

Bankrutuoti gali asmuo, gyvenantis Anglijoje arba Velse. Teikiant bankroto procedūros prašymą, asmuo turi būti pragyvenęs Anglijoje/Velse ne mažiau kaip 6 mėnesius (nors įstatymuose nėra numatyta tokia imperatyvi nuostata, praktika rodo, kad tokio termino užtenka). Svarbu žinoti, kad šis pragyvenimo laikotarpis turės būti įrodinėjamas t.y. reikia turėti nuomos sutartį, mėnesines banko ataskaitas, komunalinių paslaugų sąskaitas, būti susipažinus su gyvenamosios vietos geografine padėtimi ir pan.

Pasibaigus bankroto terminui, bankrutavęs asmuo atleidžiamas praktiškai nuo visų skolų, išskyrus skolas, atsiradusias dėl nusikalstamos veiklos, alimentus, skolas už mokslą Anglijoje, skolas už priteistą materialinį žalos sveikatai atlyginimą (šiuos atvejus teisėjai sprendžia individualia tvarka, išimtinais atvejais tokios skolos taip pat panaikinamos). Svarbu žinoti, kad paskelbtas bankrotas apima tik tokias skolas, kurios buvo įgytos iki asmeniui paskelbus bankrotą Anglijoje/Velse.

Įprastai bankrutuojantis asmuo atleidžiamas nuo skolų praėjus 12 mėnesių nuo bankroto sprendimo priėmimo. Terminas gali būti pratęstas net ir iki 15 metų, jeigu bankroto administratorius nusprendžia, kad bankroto proceso metu trukdėte proceso eigai, buvote nesąžiningas (nuslėpėte turtą, pajamas ir pan.) bei užsiiminėjote nusikalstama, nelegalia, apgaulinga veikla

Bankroto proceso metu asmuo negali būti įmonės vadovu arba tiesiogiai dalyvauti įmonės valdyme, steigime, išskyrus tuos atvejus, kai tokiai veiklai gaunamas teismo leidimas. Jeigu asmuo užsiima individualia veikla, jis privalo informuoti asmenis, su kuriais susieta veikla, apie tai, kad yra vykdoma asmens bankroto procedūra.

Bankroto procedūros kainą sudaro valstybės nustatyti privalomi mokesčiai, kuriuos privaloma sumokėti teikiant prašymą dėl bankroto procedūros ir teisinių paslaugų kainos. Įprastai privalomų sumokėti mokesčių teismui ir bankroto administratoriui (užmokesčio) dalis yra 750 GBP (ji gali kisti, jei bus priimami pakeitimai įstatymuose). Teisinių paslaugų įkainiai kiekvienu atveju nustatomi individualiai, atsižvelgiant į esama skolininko situaciją, proceso sudėtingumą ir kitas svarbias aplinkybes.